Skip to main content

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI- MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

I. Đối tượng áp dụng chương trình

  • Khách hàng đang sử dụng sản phẩm tại Mitsubishi Cleansui.
  • Hiện đang là khách hàng trực tiếp tại Càn Nguyên.

III. Thể lệ chương trình

1. Khách mới

  • Thiết bị lọc nước dưới bồn rửa EU101: 11.600.000 VNĐ
  • Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301: 48.600.000 VNĐ
  • Hệ thống lọc tổng MPOE-S: 135.490.000 VNĐ
  • Hệ thống lọc tổng MPOE-P: 194.400.000 VNĐ
  • Combo EU301 + MPOE-S (1): 170.000.000 VNĐ + Lõi lọc EUC2000
  • Combo EU301 + MPOE-P (2): 230.000.000 VNĐ + Lõi lọc EUC2000

2. Khách cũ mua thêm sản phẩm mới

Khi mua thêm sản phẩm bất kì có sử dụng Bộ lọc EUC2000, khách hàng sẽ nhận được:

  • Giảm giá 5.000.000 VNĐ đối với EU301. tặng lõi lọc EUC2000
  • Giảm giá 1.000.000 VNĐ đối với EU101. tặng lõi lọc EUC2000

Đặc biệt. mỗi khi anh/chị (đã và đang sử dụng MC) giới thiệu khách hàng mới sẽ được nhận ưu đãi hiện kim cực hấp dẫn trên giá trị sản phẩm anh/chị khách hàng mới mua sắm.